הטבות החודש

 

מה מקנה החברות במועדון?

החברות במועדון מקנה הנחות, צבירת נקודות, מתנות לחגים ולאירועים מיוחדים והטבות בלעדיות.

 

יום הולדת בג.ר.א.ס. - אין עוד שום דבר דומה. פעם בשנה, בכל שנה, ביום הולדתך נתכבד להעניק לך הנחה כמניין שנותייך באחוזים, לפריט אחד בלבד ממלאי החנות.
מימוש הנחת יום הולדת בג.ר.א.ס. מתאפשר החל מ-14 ימים לפני מועד יום ההולדת ועד 14 ימים לאחריו. תאריך הלידה המופיע בתעודת הזהות הוא אשר יחייב לצורך בדיקת גיל הלקוח ומועד יום ההולדת. מימוש הנחת יום הולדת בג.ר.א.ס. מתאפשר במסירת “שובר יום הולדת” אשר נשלח בדואר, או בדואר אלקטרוני. להנחת יום ההולדת זכאי חבר מועדון בתוקף שלזכותו צבורות 50 נקודות (לפחות) בכרטיס הלקוח. הנחת יום הולדת מקסימאלית היא 50%. מעל גיל 50 ההנחה בכל שנה תהיה 50%.

מתנות בג.ר.א.ס. - נעים לתת, נעים לקבל - בכל חודש וחודש במהלך השנה, ₪100 הנחה לרכישת מתנות בקניה מעל ₪399. הטבה זו מוטענת בכרטיס ותקפה בכל חודש מחדש למימוש אחד בלבד, למעט מבצעים מיוחדים.

צבירת נקודות בכל קניה - בכל קניה, בכל סניפי הרשת, צוברים חברי מועדון שברשותם כרטיס מועדון תקף 5% מערך הרכישה בנקודות. לנקודות הנצברות ערך מימוש מלא, כלומר נקודה אחת = ₪1.

מימוש הנקודות הצבורות / קבלת מתנות כנגד נקודות - מוצר שמחירו גבוה מסך הנקודות הצבורות בכרטיס הלקוח - לא ניתן להמירו לנקודות. למוצרים שנרכשו בנקודות לא יינתן שובר החלפה ואין אפשרות לקבל כנגדם זיכוי. ניתן להמיר את סך הנקודות הצבורות לכל מוצר בסניף שמחירו שווה ערך בשקלים לסכום הנקודות או נמוך ממנו, ממלאי החנות. אין אפשרות לאחד נקודות צבורות מכרטיסי לקוח שונים. מימוש נקודות צבורות ניתן לבצע רק בהעברת כרטיס מועדון תקף בקופת הסניף. במקרה של אי חידוש החברות השנתית למועדון יוקפאו ויישמרו בכרטיס המועדון הנקודות לתקופה של 12 חודשים. במידה והלקוח מחדש את חברותו במועדון במהלך 12 החודשים, יופשרו הנקודות ותימשך הצבירה לשנה נוספת. לא חודשה החברות – בתום 12 החודשים ימחקו הנקודות.