תכשיטי "שמע ישראל"

"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד". צמד המילים "שמע ישראל" המלווה את עם ישראל לכל דורותיו מהווה ביטוי נאמן להתייחדות ולהזדהות של היחיד מישראל עם עמו. בקריאת "שמע" אנו מייחלים לברכה, אופטימיות ותקווה לנו וכל ישראל.