תכשיטי "הקבלה"

כוחה המיסטי והזוהר של הקבלה, הבא לידי ביטוי בסמלים ובדימויים המופיעים על המדליה וענידתו קרוב ללב ולנפש הופך עדיליון יפיפה זה לקמע. הנוסח המלא של מזמור תהילים ס"ז "למנצח במנגינות מזמור שיר" המסודר בצורת מנורה נחשב לקמע בעל סגולה לשמירה ולהצלחה.