מדיניות צבירת נקודות

תכנית צבירת נקודות בג.ר.א.ס.

בכל קנייה, בכל סניפי הרשת, יצברו חברי המועדון המחזיקים ברשותם כרטיס מועדון תקף, 5% מערך הרכישה בנקודות נצברות, לא כולל רכישת מדליות, מטבעות בנק ישראל, מטילי זהב וכסף.

לנקודות הנצברות ערך מלא, נקודה אחת = 1 ש"ח.

 

מימוש נקודות צבורות 

ניתן להמיר את הנקודות שנצברו במוצרים נבחרים ממלאי החנות בהתאם לכמות הנקודות הצבורות. נקודה אחת = 1 ש"ח.

* ניתן להמיר כל מוצר שמחירו שווה ערך בשקלים לסכום הנקודות הצבור בכרטיס הלקוח. 

* לא ניתן לבצע רכישה חלקית בנקודות ואין אפשרות לאחד נקודות צבורות מכרטיסי לקוח שונים. 

* לפריטים נבחרים תקבע הרשת מפעם לפעם יחס המרה מועדף.  

* לפריטים שנרכשו בנקודות ג.ר.א.ס. - אין אפשרות החלפה / זיכוי.  

איפוס הנקודות הצבורות 

במקרה של אי חידוש החברות השנתית למועדון יוקפאו ויישמרו בכרטיס הלקוח לתקופה של 12 חודשים.

במידה והלקוח מחדש את חברותו במועדון במהלך 12 חודשים, יופשרו הנקודות ותימשך הצבירה לשנה נוספת.

לא חודשה החברות - בתום 12 החודשים ימחקו הנקודות.

 

כל הטבות המועדון ניתנות למימוש באופן מלא בחנויות הרשת ובאופן חלקי באתרי האינטרנט של חברת ג.ר.א.ס. www.gras.co.il ושל החברה הישראלית למדליות www.israelmint.com מקבוצת ג.ר.א.ס. בכל מקרה בו לא ניתן לממש הטבה כלשהיא באחד מאתרי האינטרנט לעיל, החברה מתחייבת לממש ההטבה, בכפוף לפניה למרכז שרות הלקוחות בכתובת המייל : [email protected]. אין כפל מבצעים. מימוש הטבות המועדון מותנה בחברות תקפה במועדון הלקוחות. שמירת נתוני המוצרים שנרכשו לצורך שרות עתידי, ניהול ותפעול הטבות מיוחדות לחברי המועדון, מחייבים חידוש החברות אחת לשנה בעלות סמלית בסך 69 ₪. חבר מועדון שלא היה פעיל ולא חידש חברותו למעלה מ-3 שנים, חידוש החברות בעלות 99 ₪. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את מבצעי המועדון בכל עת אשר תמצא לנכון וללא הודעה מראש. את התקנון המלא ניתן לראות באתר החברה באינטרנט www.gras.co.il. מחיר הקופה הוא המחיר הקובע. לא ניתן לרכוש פריטים שנמכרים במבצע ברשת בהנחת יום הולדת. חברת ג.ר.א.ס. שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את מבצעי המועדון בכל עת אשר תמצא לנכון וללא הודעה מראש. ט.ל.ח.