תכשיטי "צאתך לשלום"

ברכת הפרידה היהודית מלווה את עם ישראל מתחילת דרכו ההיסטורית. עד היום, בכל ליל שבת, אנו נפרדים מן המלאכים הבאים לבקר בביתנו בברכת "צאתכם לשלום מלאכי שלום". בימינו מקבל הביטוי העתיק משמעות חדשה עבור כל אחד המתחיל בדרך חדשה ובמיוחד עבור כל צעיר וצעירה המתגייסים לשירות המדינה, מי ייתן וישובו בשלום!