תכשיטי "בת מצוה"

במסורת היהודית, ביום בו מגיעה נערה לגיל שתים-עשרה שנים, היא נקראת "בת-מצווה". הדלקת נר של שבת מסמלת את מצוות האישה כפי שמופיע על פני המדליה בליווי הפסוק "קומי אורי כי בא אורך" ישעיהו, ס' 1, ותרגומו לאנגלית.